93 540 60 69

Medicina i infermeria: Atenció personalitzada al servici de la salut

En qualsevol residència com a Casa Benefica, l’equip de medicina i infermeria exercix un paper crucial en el benestar dels residents. Proporcionant cures personalitzades, este servici abasta des d’avaluacions de salut regulars fins a tractaments especialitzats, garantint així una resposta àgil i adequada a les necessitats mèdiques de cada individu. La prevenció, l’atenció ràpida en emergències i el maneig continu de condicions cròniques són pilars que sostenen la qualitat de vida dins de la residència.

 

Fisioteràpia: Enfortint la mobilitat i fomentant la independència

La fisioteràpia és essencial per a mantindre o recuperar la mobilitat i promoure la independència dels residents. A través de programes individualitzats, els fisioterapeutes treballen per a millorar la funcionalitat física, alleujant el dolor i augmentant la força i la coordinació. Este servici no sols millora la qualitat de vida física, sinó que també té un impacte positiu en el benestar emocional i social dels residents.

 

Cura diària 24/7: Seguretat i assistència contínua

La disponibilitat de cura i assistència les 24 hores del dia és fonamental per a oferir un entorn segur i confortable. Este servici assegura que totes les necessitats, des de les més bàsiques fins a les més complexes, siguen ateses de manera oportuna i eficient. L’atenció constant contribuïx a un ambient de confiança i tranquil·litat per als residents i les seues famílies.

 

Teràpies per a previndre, mantindre la salut i la independència

Les teràpies a casa Benefica són fonamentals per a promoure un envelliment actiu i saludable. Estes intervencions, que van des de teràpies ocupacionals fins a cognitives, estan dissenyades per a previndre la deterioració, mantindre la salut física i mental, i fomentar la independència dels residents. Personalitzades segons les necessitats i preferències individuals, estes teràpies contribuïxen significativament a millorar la qualitat de vida, permetent als majors gaudir de cada dia amb el major benestar possible.

 

Activitats socials, lúdiques, culturals i espirituals

La vida social és un pilar essencial a casa Benefica. Oferim un ampli programa d’activitats que inclou esdeveniments culturals, tallers lúdics, i moments de reflexió espiritual, facilitant que cada resident es mantinga actiu, connectat i enriquit. Estes activitats fomenten la integració social, estimulen la ment i l’esperit, i reforcen el sentit de pertinença i comunitat dins de la residència.

 

Gestió de la dependència: Un suport integral

La gestió de la dependència és clau per a assegurar que cada resident reba les cures i el suport adequats segons el seu grau de necessitat. A casa Benefica, este servici implica una avaluació detallada i personalitzada, coordinació amb servicis socials i sanitaris, i la implementació de plans de cura que respecten la individualitat i promoguen la màxima autonomia possible. Este enfocament assegura un maneig eficient i humà de la dependència, adaptant-se als canvis i necessitats de cada persona.

 

Psicologia i benestar emocional: Atenció a la salut mental

El benestar emocional és tan important com el físic. El servici de psicologia a casa Benefica oferix un espai de suport i enteniment, ajudant els residents a manejar emocions, enfrontar canvis i superar reptes. Mitjançant teràpies individuals o grupals, promovem una salut mental òptima, fomentant la resiliència i el benestar emocional en la nostra comunitat.

 

Vida en la residència: Una llar amb cor

La vida a Casa Benefica és una experiència rica i plena, on cada dia oferix noves oportunitats per a l’enriquiment personal i col·lectiu. S’emfatitza la importància d’un ambient casolà que dona suport a la individualitat, el respecte mutu i el sentit de comunitat. Des d’espais comuns acollidors fins a programes que celebren les festivitats i els assoliments individuals, ens esforcem per fer que cada moment siga especial i significatiu per als nostres residents.

 

Cuina pròpia: Sabors que nodrixen

La nostra cuina pròpia és el cor de Casa Benefica, on es preparen diàriament plats saludables, deliciosos i adaptats a les necessitats nutricionals i preferències culinàries de cada resident. La qualitat dels ingredients, la varietat dels menús i l’atenció a les dietes especials són fonamentals per a garantir que l’alimentació siga no sols una necessitat complida, sinó també un plaer gaudit en companyia.