93 540 60 69

Dilluns-Divendres 9h-13h ; 15h-18h

08320 El Masnou

Carrer Rector Pineda 12

Avís Legal i Condicions Generals d’ús

1 – INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure informació disposat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les dades d’informació general següents d’aquest Pàgina Web :

La titularitat d’aquest Pàgina Web, www.casabenefica.cat, (d’ara endavant, Pàgina Web) l’ostenta: Fundació Casa Benèfica de Masnou, proveïda de NIF: G-58143447 i inscrita a: Registre de Fundaciones de la Direcció General de Dret i entitats jurídiques del departament de justícia de la Generalitat de Catalunya amb les dades registrals següents: 3364, el representant del qual és: Antonio COLL DE LA PARRA, i les dades de contacte del qual són:

Adreça: Carrer Rector Pineda 12. 08320 EL MASNOU

Telèfon de contacte: 935406069

Email de contacte: info@casabenefica.cat

2- TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: El Pàgina Web

L’objecte d’aquestes Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització la Pàgina Web. Als efectes de les presents Condicions s’entendrà com a Pàgina Web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant a les interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que si escau ofereixi als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).

Casa Benèfica del Masnou es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració la Pàgina Web i dels Continguts i Serveis que hi poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Casa Benèfica del Masnou pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren al Pàgina Web o accedir-hi.

L’accés al Pàgina Web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder-ne gaudir, llevat del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’usuari.

La utilització d’algun dels Continguts o Serveis la Pàgina Web es pot fer mitjançant la subscripció o el registre previ de l’Usuari.

L’Usuari

L’accés, la navegació i ús la Pàgina Web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i Casa Benèfica del Masnou, com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari, per això que s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Pàgina Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves modificacions ulteriors, sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas. Atesa la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada cop que visiteu el Pàgina Web.

El Pàgina Web de Casa Benèfica del Masnou proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte la Pàgina Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • Un ús de la informació, continguts i/o serveis i dades ofertes per Casa Benèfica del Masnou sense que sigui contrari al que disposen aquestes Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament la Pàgina Web.
  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari als formularis estesos per Casa Benèfica del Masnou per a l’accés a certs Continguts o Serveis oferts pel Pàgina Web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a Casa Benèfica del Masnou sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, la pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, per tal de procedir a la seva cancel·lació immediata.

Casa Benèfica del Masnou es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no siguin adequats per a la publicació.

En qualsevol cas, Casa Benèfica del Masnou no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que hi pugui haver.

El mer accés a aquest Pàgina Web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre Casa Benèfica del Masnou i l’Usuari.

L’Usuari declara que és més gran i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per aquestes Condicions. Per tant, aquest Pàgina Web de Casa Benèfica del Masnou no s’adreça a menors d’edat. Casa Benèfica del Masnou declina qualsevol responsabilitat per l´incompliment d´aquest requisit.

El Pàgina Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Casa Benèfica del Masnou no assegura que el Pàgina Web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar al Pàgina Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, assegureu-vos que aquest accés i navegació compleix amb la legislació local que us és aplicable, no assumint Casa Benèfica del Masnou cap responsabilitat que se’n pugui derivar.

3- ACCÉS I NAVEGACIÓ AL PÀGINA WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Casa Benèfica del Masnou no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat la Pàgina Web, ni dels Continguts o Serveis. Casa Benèfica del Masnou farà tot el possible pel bon funcionament la Pàgina Web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Pàgina Web no sigui ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc no es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d’aquest Pàgina Web, estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas Casa Benèfica del Masnou serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i ús la Pàgina Web, incloent-hi, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

Casa Benèfica del Masnou tampoc no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Pàgina Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

4- POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que el Pàgina Web de Casa Benèfica del Masnou posa o pot posar a disposició dels usuaris mitjans d’enllaç (com, entre d’altres, links, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca al Pàgina Web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca de i accés a la informació disponible a Internet, sense que es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos .

Casa Benèfica del Masnou no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Casa Benèfica del Masnou en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent als referits llocs enllaçats.

Casa Benèfica del Masnou no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Casa Benèfica del Masnou i que siguin enllaçats en aquest Pàgina Web.

L’Usuari o tercer que faci un hiperenllaç des d’una pàgina web d’un altre, diferent, Pàgina Web al Pàgina Web de Casa Benèfica del Masnou haurà de saber que:

No es permet la reproducció —totalment o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis la Pàgina Web sense autorització expressa de Casa Benèfica del Masnou.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Pàgina Web de Casa Benèfica del Masnou, ni sobre els seus Continguts i/o Serveis.

A excepció de l’hiperenllaç, el Pàgina Web on s’estableixi aquest hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest Pàgina Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat d’autorització expressa de Casa Benèfica del Masnou.

L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre Casa Benèfica del Masnou i el titular la Pàgina Web des del qual es realitzi, ni el coneixement i l’acceptació de Casa Benèfica del Masnou dels continguts, serveis i/o activitats oferts en aquest Pàgina Web, i viceversa.

5- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Casa Benèfica del Masnou per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial la Pàgina Web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo , programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Casa Benèfica del Masnou.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Casa Benèfica del Masnou. Podreu visualitzar els elements la Pàgina Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, però, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al Pàgina Web.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts la Pàgina Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, ho haurà de comunicar immediatament a Casa Benèfica del Masnou a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

6- ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓAPLICABLE I JURISDICCIÓ

Casa Benèfica del Masnou es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda la Pàgina Web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i la Casa Benèfica del Masnou es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o l’aplicació d’aquestes Condicions, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin d’acord amb el dret.