93 540 60 69

Dilluns-Divendres 9h-13h ; 15h-18h

08320 El Masnou

Carrer Rector Pineda 12

Carta de Serveis de la Casa Benèfica del Masnou

1. Informació general

1.1. Qui som

Des de més de 100 anys, la Residència Geriàtrica Casa Benèfica del Masnou acull la gent gran amb l’enfocament que se senti com a casa seva. 

Amb un equip multi-disciplinari de més de 50 professionals dedicats a la cura i l’atenció de la gent gran, creiem que l’atenció al resident ha se ser personalitzada. Amb una capacitat de 100 residents, la Casa Benèfica del Masnou i les seves instal·lacions garanteixen aquest enfoc.

Pensem també que tractar bé els nostres majors forma part dels desafiaments de la nostre societat.

A la Casa Benèfica volem formar part d’aquells que treballen per enfortir el respecte cap a la nostra gent gran i fer que la nostre societat s’adoni que, demà, cadascú podria necessitar viure a una residència. Perquè tots serem grans un dia.

DADES DE LA FUNDACIÓ
Nom: FUNDACIÓ CASA BENEFICA DEL MASNOU
Municipi: El Masnou
Adreça: Carrer Rector Pineda, 12
Codi Postal: 08320
Telèfon: 935.40.60.69
NIF: G58143447
Núm.de registre d’entitats: Registre Fundació: 3364
Número Reses Residencia Assistida: S03961
Número Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials: E00029
Sector temàtic – Serveis: Residència Assistida per a gent gran
Hora d’atenció: 08h30-13h00 ; 15h00-18h30

DADES DEL RESPONSABLE DE LA FUNDACIÓ

Nom i cognoms:

Antonio COLL DE LA PARRA

Adreça:               

Carrer Rector Pineda, 12

Municipi:

El Masnou

Codi Postal:

08320

Telèfon:

935.40.60.69

Càrrec dins la Fundació:

President de la Fundació

DADES DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓ

Nom i cognoms:

Bruno TALOUARN

Adreça:               

Carrer Rector Pineda, 12

Municipi:

El Masnou

Codi Postal:

08320

Telèfon:

935.40.60.69

Càrrec dins la Fundació:

Responsable d’Administració

1.2. Missió

Fa més de 120 anys que la Residència Casa Benèfica del Masnou acull a la gent gran amb l´enfoc que se sentin com a casa seva.

Entenem el procés d´envelliment com una etapa de la vida, que cal conèixer i entendre, per poder proporcionar, en el cas de ser necessari, l’ajuda que calgui. Acompanyem en aquest camí a qui ho necessita respectant en tot moment la integritat de la persona.

Creiem que l´atenció al resident ha de ser personalitzada, plena i estimuladora. Tenint en compte la diversitat existent i els diferents graus de dependència amb els que ens trobem.

1.3. Visió

Volem donar veu a la gent gran, tenen molt a dir i molt a oferir. Son el resultat de tota una llarga vida de treball, lluites i esforços que s´ha de veure reflectida en una vellesa digna, a on el silenci no té cabuda.

Tenim tot un equip de professionals orientats a la geriatria, creatius i motivats per intentar dibuixar un escenari, a on la gent gran son el protagonistes. Redirigint constantment les activitats que oferim, volem simplement que gaudeixin i siguin feliços.

1.4. Valors

 • Respecte
 • Acollidora
 • Ètica
 • Dignitat
 • Honestedat
 • Humilitat
 • Senzilessa

 

2. Serveis que s’ofereixen

2.1. Serveis

La Casa Benèfica del Masnou ofereix, dins del servei de Llar Residència i Residència Assistida les següents prestacions.

Serveis d’atenció directa

 • Cura de la persona en tots els seus aspectes
 • Promoció de les Activitats Bàsiques de la Vida Diària (ABVD)
 • Allotjament
 • Alimentació
 • Higiene i productes necessaris
 • Neteja i manteniment de la roba
 • Atenció psicològica
 • Intervenció de treball social i gestió de tràmits
 • Atenció Mèdica
 • Atenció d’Infermeria
 • Atenció de Fisioteràpia
 • Atenció de Teràpia Ocupacional
 • Atenció d’Educació Social
 • Acompanyaments puntuals
 • Gestió de visites externes

Altres serveis d’atenció directa

 • Atenció espiritual i religiosa
 • Voluntariat
 • Podologia
 • Perruqueria
 • Préstec d’ajudes tècniques
 • Gestió tràmits de materials d’ortopèdia

Serveis d’atenció indirecta

 • Recepció
 • Cuina
 • Bugaderia
 • Neteja
 • Manteniment
 • Guàrdia i custòdia de béns personals dels usuaris

2.2. Requisits d’accés

Servei de Residència assistida

En el cas de places públiques:

 • Tenir 65 anys o més.
 • Tenir reconegut el grau de dependència: Grau II – Grau III.
 • Haver- se apuntat a les llistes d’espera pública de residència (màxim  tres centres).

 En el cas de places privades:

 • Disposem d’un nombre de places residencials privades a disposició de qualsevol persona que pugui necessitar assistència residencial. Cal inscriure’s en una llista d’espera que segueix un ordre cronològic.
 • Tenir 65 anys o més.
 • Excepcionalment, seran admeses persones menors de 65 anys quan l’informe mèdic i social manifesti que la situació sociosanitària d’aquestes persones permeti autoritzar el seu ingrés al centre i no existeixi altre recurs més adequat per atendre’ls.
 • S’estableix un període de prova únicament per les places privades, que compren els primers quinze dies d’estada, tant a favor del centre com del resident, durant els quals ambdues parts podran resoldre el contracte a la seva voluntat. En aquest cas, el resident tindrà dret a que li sigui retornat el dipòsit de garantia fet, una vegada deduïdes les partides que, en aquell moment estiguessin pendents de satisfacció.

Servei Llar Residència

En el cas de places públiques:

 • Tenir 65 anys o més.
 • Tenir reconegut el grau de dependència
 • Haver- se apuntat a les llistes d’espera pública de residència (màxim  tres centres).

 En el cas de places privades:

 • Disposem d’un nombre de places residencials privades a disposició de qualsevol persona que pugui necessitar assistència residencial. Cal inscriure’s en una llista d’espera que segueix un ordre cronològic.
 • Tenir 65 anys o més.
 • Excepcionalment, seran admeses persones menors de 65 anys quan l’informe mèdic i social manifesti que la situació sociosanitària d’aquestes persones permeti autoritzar el seu ingrés al centre i no existeixi altre recurs més adequat per atendre’ls.
 • S’estableix un període de prova únicament per les places privades, que compren els primers quinze dies d’estada, tant a favor del centre com del resident, durant els quals ambdues parts podran resoldre el contracte a la seva voluntat. En aquest cas, el resident tindrà dret a que li sigui retornat el dipòsit de garantia fet, una vegada deduïdes les partides que, en aquell moment estiguessin pendents de satisfacció.

 3. Normativa d’aplicació

 • Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (estatal)
 • Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
 • Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control en matèria de serveis socials i de modificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria d’assistència i serveis socials.
 • Decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.
 • Decret 205/2015, de 15 de setembre, del règim d’autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials.
 • Decret 115/2007, de 22 de maig, pel qual es determinen els òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per aplicar la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
 • Decret 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat.
 • Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.
 • Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.

 

4. Equip i recursos

 4.1. Equip de professionals

Per dur a terme el servei de Llar Residència i Residència Assistida es compta amb el següent equip.

Organigrame Casa Benèfica del Masnou, residència geriatrica en el Maresme.

4.2. Instal·lacions i espais comuns

Amb més de 4000 m² de instal·lacions, i ubicat en el cor del Maresme, la residència geriàtrica Casa Benèfica del Masnou ofereix unes condicions de vida de qualitat amb instal·lacions acollidores: llum, vegetació, espais múltiples i amples, terrasses amb sol, vistes al mar …

Així, els residents poden organitzar els seus dies en diversos espais sense haver-se de sentir mai reclosos. També, aquesta configuració, no massa gran, no massa petita, permet mantenir un aspecte més humà i lluny de cap impressió de centre hospitalari.

La Casa Benèfica ofereix al Maresme una de les solucions ideals per a l’atenció del la nostra gent gran.

Les habitacions:

La Residència Geriàtrica Casa Benèfica del Masnou ofereix una capacitat de 80 habitacions i 92 llits.

 • 68 habitacions simples,
 • 12 habitacions dobles.

La majoria d’habitacions estan equipades amb bany adaptat, sistema de timbres d’última generació i finestres exteriors.

El jardí i pati interior:

Banyada pel clima suau del Maresme, la Casa Benèfica del Masnou té un pati interior i un jardí circumdant.

El pati en la pura tradició dels claustres, situat al centre de la residència i accessible sense restriccions, s’ha transformat amb el pas del temps en un espai verd que inspira tranquil·litat, descans i … activitats.

A l’estiu s’hi organitzen moltes activitats que permeten als residents assaborir els bells dies assolellats del Maresme.

Els espais per viure:

Per al benestar dels residents, la Casa Benèfica del Masnou ofereix accés lliure a les zones següents:

 • Dos menjadors,
 • Una sala de lectura,
 • Una capella on se celebra missa cada setmana,
 • La sala “Santa Marta” per celebrar una activitat musical o una conferència,
 • Espais d’acollida per a famílies, inclosa la sala del Mirador, amb una vista impressionant sobre el Masnou i la Mediterrània,
 • Un espai dedicat a activitats de fisioteràpia,
 • Terrasses assolellades.
 • Sala d’activitats anomenada “Sala San José”.

 

5. Objectius i compromisos

 

COMPROMÍS INDICADOR FITA
Garantir la millora i la qualitat del servei Enquestes de satisfacció 80%
Respectar la diversitat social, cultural i religiosa de cada resident

Orientació al model ACP

Entrevistes individualitzades amb els residents i familiars

Oferta d’activitats  flexible

95%
Respectar la dignitat, la intimitat i la integritat

Orientació al model ACP

Enquestes de satisfacció

80%
Atendre i acompanyar les persones que venen a viure al centre de manera  personalitzada

Orientació al model ACP

Entrevistes individualitzades amb els residents i familiars

Expedient individualitzat a l’aplicatiu assistencial

95%

 

100%

Mantenir les xarxes socials i els llaços familiars previs a l’entrada al centre

Programació visites i activitats amb familiars i amistats

Flexibilitat horària, segons necessitats

Xarxes socials

100%
Garantir l’àmplia oferta d’intervencions i activitats lúdic-terapèutiques de qualitat

Programa d’activitats

Enquestes de satisfacció

80%

 

6. Drets i deures dels usuaris

Els drets i deures dels residents estan recollits en el Reglament de Règim Intern i per tant, són informats en el moment de l’ingrés. Són d’aplicació tant pel Servei de Llar Residència com pel Servei de Residència Assistida i són els següents:

 6.1. Drets de l’usuari:

 ARTICLE 19è.- Tot usuari té dret a la informació; a rebre voluntàriament el servei social que correspongui, a la intimitat personal (s’entén que l’ús d’una habitació compartida no limita aquest dret); a considerar a la residència com el seu domicili a tots els efectes; a la continuïtat de les condicions contractades, llevat les variables previstes en aquest reglament; a la tutela davant les Autoritats Públiques i a no ser discriminat per raó de sexe, raça, ideologia política, religiosa, filosòfica, així com tots aquells reconeguts per la Llei vigent 12/2007.

ARTICLE 20è.- Previ lliurament del corresponent rebut, la residència es farà dipositaria de quant diner metàl·lic lliuri l’usuari per la seva custodia. Per poder retirar el dipòsit abans esmentat, es requerirà la presentació del resguard de dipòsit. La residència no es fa responsable de la pèrdua d’objectes de valor que no es dipositin en la forma prevista anteriorment. Reservant-se el centre, el dret a rebutjar, quantitats massa elevades u objecte de gran valor econòmic, per motius de seguretat.

ARTICLE 21è.- El resident serà tractat per part de tot el personal de l’establiment amb absoluta consideració envers la dignitat humana.

ARTICLE 22è.- El resident té dret a continuar mantenint, per part de l’usuari, la relació amb la seva família amb la major fluïdesa possible, així com també amb el seu entorn social i afectiu, afavorint la comunicació amb l’exterior de l’establiment.

ARTICLE 23è.- El resident té dret a rebre informació general de la residència en relació als aspectes que l’inclouen i interessen, així com de tots els serveis socials, en els quals podrà participar democràticament bé de forma personal, bé mitjançant el seu representant legal, quan així ho estableixi la norma reguladora.

ARTICLE 24è.- Mantenir la privacitat, mitjançant el secret professional de totes aquelles dades personals que figurin als seus expedients o historials.

ARTICLE 25è.- El resident podrà tenir en l’entorn més proper els objectes i pertinences de més valor emocional, procurant cercar un entorn domèstic i reconegut com a propi.

ARTICLE 26è.- El resident té dret a ser tingut en compte la seva situació personal i familiar.

ARTICLE 27è.- El resident té dret a presentar suggeriments o reclamacions sobre el funcionament de l’establiment i que aquestes siguin estudiats i contestats.

ARTICLE 28è.- El resident té dret a morir amb dignitat i acompanyat dels seus éssers estimats, si és possible.

ARTICLE 29è.- El resident té dret a la llibertat i a no ser sotmès a cap tipus d’immobilització o retenció física o farmacològica, sense prescripció mèdica i supervisió, llevat que hi hagi un perill imminent per a la seguretat física de l’usuari o de terceres persones .

ARTICLE 30è.- La residència té a la disposició dels clients, familiars, responsables o representants, unes fulles de reclamacions.

6.2. Obligacions de l’usuari:

ARTICLE 31è.- El resident i la persona responsable són obligats a facilitar la percepció del servei i en especial a

a) Respectar i facilitar la convivència

b) Complir allò disposat en el present Reglament de Règim Intern i en el terminis del contracte subscrit

c) Abonar puntualment el preu pactat.

En quant a les sortides i absències, haurà de comunicar-les amb suficient antelació.

ARTICLE 32è.- Incompliment de les obligacions: L’incompliment per part de l’usuari i de la persona responsable de les obligacions en l’article anterior podrà suposar la resolució del contracte i per tant l’acabament de la prestació de serveis, i fent-ho saber al Servei d’Inspecció i Registre de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

ARTICLE 33è.- Es recorda que segons l’article 27 de la Llei 8/1998 del 10 de Juliol, de segona modificació de la llei 20/1985, del 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, està totalment prohibit el consum de tabac i similars dins del centre i llurs dependències. L’incompliment d’aquesta, es considerarà com a una actuació negligent que posa en perill a una població dependent i per tant, el centre es reserva el dret a efectuar les actuacions legals pertinents.

ARTICLE 34è.- Serà també causa de suspensió de la prestació del servei:

 1. Pertorbació del normal funcionament de la residència per part de l’usuari o de la persona responsable del mateix.
 2. Ebrietat habitual o drogoaddicció.
 3. La desídia i abandonament de la seva higiene personal, negant-se a rebre l’assistència del personal del centre.
 4. Negar-se o impedir que es faci la neteja diària de la seva habitació.
 5. L’intent o assajament sexual o d’altre tipus a qualsevol usuari o personal del centre.
 6. Quan l’estat psíquic de l’usuari impedeixi la normal convivència i requereixi a judici del responsable sanitari del centre el seu trasllat a un centre especialitzat.
 7. Mals tractes al personal o als clients

ARTICLE 35è.- Els usuaris o familiars d’aquell resident que cesi en aquest caràcter (per qualsevol causa), hauran de retirar del centre tota la roba, objectes personals i béns de qualsevol tipus, en l’improrrogable termini de 7 dies següents a la baixa, llevat cas de força major, entenent-se que en cas contrari, el centre podrà fer l’ús que estimi pertinent dels béns abans esmentats.

ARTICLE 36è.- Resta totalment prohibit guardar i/o emmagatzemar a les habitacions o armaris, qualsevol tipus d’aliment, així com també productes tòxics (lleixiu,  amoníac, salfumant… etc.)

ARTICLE 37è.- COMPENSACIONS I OBSEQUIS AL PERSONAL

Donades les característiques funcionals dels propi Centre, la correcta atenció als residents és el resultat del treball de tot un nombrós equip. Es per aquesta raó que està prohibit tot tipus d’obsequi o compensació a nivell individual o col·lectiu. Hi ha moltes maneres de demostrar el reconeixement a les persones per una feina ben feta, sense cap necessitat de què això representi una despesa pels usuaris i/o els seus familiars.

7. Mecanismes de comunicació i participació

Per nosaltres, les famílies tenen un important i gran paper, per millorar la qualitat de vida dels nostres residents. Estem treballant per oferir un ambient i un espai confortable, a on els nostres majors se sentin com a casa.

Des del primer moment la relació amb les famílies ha de dibuixar una línia de treball en comú.  La família, residencia i resident formem un equip a on hem de ser capaços d´entendre el que és prioritari, que és trobar el benestar per la persona que decideix viure amb nosaltres.

Per fer-ho possible comptem amb els següents recursos i facilitats, tant pel Servei de Llar Residència com pel Servei de Residència Assistida.

 • Horaris de visites:

De dilluns a diumenge de 10.30h a 12.30h i de 16h a 18h. Aquest horari es pot veure modificat per necessitats específiques d’algun resident. S’informa a les famílies en el moment de l’ingrés o prèviament, en el moment de demanar informació.

 • Horaris d’atenció del professionals:

Sempre amb cita prèvia, els familiars poden ser atesos per qualsevol professional, dins de l’horari general i tenint en compte l’horari de la persona.

Els residents, són atesos en qualsevol moment.

 • Enquesta de satisfacció a familiars i residents: es fan anualment a totes les persones que pugin respondre. Les dades són analitzades per la Direcció i ajuden a la identificació de millores.
 • Reunió amb les famílies: amb l’equip interdisciplinari per poder fer aportacions al PIAI o qualsevol altra qüestió o necessitat que tinguin.
 • Actes i celebracions: en certes dates significatives es convida a les famílies a participar en activitats del centre.
 • Xarxes socials: Facebook (difusió del valor de l’organització), Instagram (publicació de fotos de les activitats i de l’entitat) i la pàgina web (per donar a conèixer els valors i l’activitat de l’organització).
 • Memòria anual d’activitats: resum de les dades i activitats més significatives de l’any.
 • Consells de participació i/o assemblees: es realitzen cada 6 mesos. Participen, de forma voluntària, els residents i l’equip interdisciplinari. L’objectiu és atendre les seves necessitats i els seus gustos, principalment pel que fa a cuina/menjador, activitats.. Serveis per anar adaptant l’oferta a les seves preferències i millorar la gestió.

8. Gestió de queixes i suggeriments

Existeixen diferents canals per a que qualsevol persona vincula a l’entitat, tant del Servei de Llar Residència com pel Servei de Residència Assistida, pugui informar de qualsevol queixa i/o suggeriment que ens pugui fer millorar el servei:

 1. Presencialment: concertant una entrevista amb la persona responsable del servei. Hi ha un horari d’atenció a les famílies que es donar a conèixer en el moment de l’ingrés.
 2. Per correu electrònic: a l’adreça electrònica de la persona responsable del servei.
 3. Per telèfon: la treballadora social és l’encarrega de centralitzar les queixes i suggeriments i derivar-les, si s’escau, a altres persones afectades.
 4. Enquestes de satisfacció anuals: es realitzen a les famílies i a les persones ateses.
 5. Fulls Oficials de Reclamació.
 6. Canal de denúncia, complint amb els requisits de la normativa. 

9. Preus

Els preus del nostre centre són:

 • plaça privada: 2400 €
 • plaça pública: 2124.32 € (la part del resident d’aquest tipus de plaça estarà calculada per la Generalitat de Catalunya, Departament de Drets Socials).

10. Equip directiu

El equip directiu està constituït per:

 • President: Antonio COLL DE LA PARRA
 • Directora Assistencial: Mari-Pau MORENO GUIRADO
 • RHS: Monica FLO TARRIDAS

 

Aprovat pel President el 26/09/23
Antonio COLL DE LA PARRA